tlumočení

Zajišťujeme tlumočení a tlumočnické služby pro nejrůznější příležitosti, mezi které patří mimo jiné obchodní jednání, přednášky, školení, schůzky, ale také veletrhy, konference či svatby, kde je nutná přítomnost soudního tlumočníka. Tlumočení poskytujeme v anglickém, německém, polském, ruském, rumunském, italském, španělském a francouzském jazyce. Práce tlumočníků je velice náročná na rychlost a pohotové jednání. Na rozdíl od překladatele písemných textů má však tlumočník větší volnost v přesnosti překladu a nemusí se příliš zabývat detaily. Nejdůležitější je vystihnout myšlenku a jádro věci.
KONSEKUTIVNÍ (DOPROVODNÉ) tlumočení
Konsekutivní tlumočení patří k nejčastějším druhům tlumočení, často také nazývaným doprovodné. Při konsekutivním tlumočení hovoří přednášející v krátkých intervalech a tlumočník následně překládá do požadovaného jazyka. Tento druh tlumočení je velmi často využívaný při obchodních schůzkách, setkáních, školeních a zejména při instruktážích větších výrobních podniků.
SIMULTÁNNÍ (KABINOVÉ) tlumočení
Simultánní tlumočení, nazývané také jako tlumočení kabinové je využíváno zejména při kongresech, seminářích nebo mezinárodních konferencích. Projev řečníka je tlumočen nepřetržitě během jeho řeči.

Tento typ tlumočení patří mezi nejnáročnější a je nutné objednat alespoň dva tlumočníky, kteří se po jisté době střídají (doporučená doba je 20-30 minut). Tlumočení probíhá většinou v tlumočnických kabinách. Je-li však tlumočení zajišťováno pouze pro menší skupinu osob nebo jednotlivce, je zajištěna tzv. „šušotáž“, kdy sedí tlumočník vedle účastníka nebo ve středu skupiny a překládá tlumeně – šeptáním.

SKYPE tlumočení
Komunikace u obchodního partnera vázne a vy potřebujete rychle zajistit tlumočníka? Nebo komunikujete se zahraničím „na dálku“ a nyní řešíte zásadní otázky, které se bez kvalifikovaného překladatele neobejdou? Právě pro vás je tedy určeno řešení ve formě skype tlumočení! Tlumočníka lze zajistit téměř okamžitě a skype tlumočení je stejně efektivní jako fyzická přítomnost tlumočníka bezprostředně na místě. Nutné je pouze zajištění dobrého internetového připojení.
Skype tlumočení je rychlým, efektivním a úsporným řešením.
Chci vypracovat cenovou nabídku

2 + 12 =

VášPřekladatel.cz

Novinky

Překladatel versus agentura – koho oslovit?

Pokud jste někdy potřebovali nějaký překlad, asi to dobře znáte. V momentě, kdy zadáte do vyhledávače slovo "překladatel", vyřítí se na vás stovky nejrůznějších nabídek, živnostníků i agentur. Všichni slibují ty nejlepší služby, jak si tedy vybrat správné řešení? V...

Stylistika je věda – část I.

Jednou ze zásad překladatelského řemesla je dokonale znát svůj rodný jazyk. Že to není samozřejmost, je bohužel na první pohled patrné nejen z překladů, ale i z různých novinových článků a webových stránek, u kterých stylistika jen pláče. A přitom je vedle...

Terminologie a její důležitost v překladu

Jsou obory, u nichž je používaná terminologie a názvosloví naprosto neměnná a jasně daná. Jako příklady si můžeme uvést medicínské či právní texty. Překládaných oborů jsou však stovky a někdy, světe div se, není vše tak jasné, jak se může na první pohled zdát. ...

Výhoda našich zkušebních překladů a proč se jich nebát.

Stejně jako je tomu u mnohých firem, které nabízí různá softwarová či jiná řešení na zkoušku, i my se snažíme jít touto cestou. Naprosto chápeme tu potřebu něco si vyzkoušet, než za to definitivně zaplatíme. A proč také ne?My se toho nebojíme. Překladatele pro...

CAT nástroje – užiteční pomocníci

Kdo to s překládáním myslí vážně, dříve či později se poohlédne po nějakém CAT nástroji, užitečném pomocníkovi, který usnadňuje překládání, šetří čas, napomáhá terminologické konzistentnosti překladu a tvoří překladovou paměť. O jejich užitečnosti...

Jablunkovská 853/46, 737 01, Český Těšín

+420 774 290 509

ahoj@vasprekladatel.cz

Newsletter