Na co se nás nejčastěji ptáte

Nejčastější dotazy

Jaké formáty můžeme zasílat? 

Texty k překladu přijímáme a hotové překlady zasíláme zpravidla elektronickou cestou. Zpracováváme tedy texty ve všech elektronických formátech. Ideální je zaslání v souboru Word, Excel, PowerPoint, poradíme si však i s PDF tvary nebo skenovými podobami. Spolupracujeme s grafiky, kteří jsou nám v případě potřeby samozřejmě k dispozici. 

Kolik času potřebujete? 

Termínově se svým zákazníkům snažíme vycházet vstříc. Ať už se jedná o překlad, na který se nespěchá nebo o překlad, který je potřeba zpracovat v expresním čase, vždy je to na vzájemné dohodě. Rychlost zpracování překladu je u každého překladatele jiná, každý z překladatelů pracuje jiným tempem. Dle našich dosavadních zkušeností zvládne překladatel v průměru zpracovat 5 – 8 normovaných stran denně. Někteří překladatelé zpracují i vyšší počet. Ideální je zaslat nám text k nahlédnutí a nezávazné kalkulaci. 

Co je to normostrana? Je to klasická stránka A4? 

Normostrana neboli normovaná strana, zkratkou také označovaná jako NS, je standardizovaná stránka textu o určitém počtu znaků. V českém prostředí se jedná o rozsah textu v délce 1 800 znaků (vždy včetně symbolů a mezer) – odpovídá také třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo cca 250 slovům. Určité odlišnosti v počtech znaků či standardech lze pozorovat v různých zemích Evropy. Pokud byste si chtěli sami zjistit, kolik normostran obsahuje váš text ve zdrojovém jazyce, ve Wordu tak lze učinit následovně: klikněte na záložku „Revize“ – z nabídky vyberte „Počet slov“ – a z vyobrazeného okénka se řiďte počtem „Znaky (včetně mezer)“ – tyto znaky je nutné vydělit číslem 1800 a počet normostran je na světě. Samozřejmě na to nemusíte stačit sami, rádi vám poradíme a zašleme kalkulaci s počtem normostran, cenou a předpokládaným termínem dodání. 

Kolik to bude stát? 

Rádi bychom vám předložili jednu tabulku se všemi cenami, ale vzhledem k odlišnostem jednotlivých jazyků a oborů to není možné. Ideální je zaslat nám text k nahlédnutí a my vám obratem sdělíme výslednou cenu. Před zadáním textu k překladu vám samozřejmě poradíme, jaký překlad by byl nejvhodnější a který z překladatelů se bude vašemu textu věnovat. 

Jak mám postupovat, když potřebuji soudně ověřený překlad? 

Soudně ověřené překlady jsou charakteristické tím, že mají papírovou podobu. Soudně ověřený překlad může vyhotovit pouze tlumočník jmenovaný Krajským soudem, a to na základě originálu nebo ověřené kopie dokumentu, který chcete přeložit. Výsledný soudně ověřený překlad tedy vypadá následovně: v přední části se nachází úředně ověřená kopie originálu, za kopií je vyhotovený překlad a vše je dohromady spojeno pečetním provázkem s pečetí/razítkem soudního tlumočníka. Celý proces lze urychlit tím, že nám poskytnete skenovou podobu dokumentu, aby překladatel mohl na textu již pracovat a ověřená kopie je nám zaslána poštou nebo předána osobně. Hotový soudní překlad lze vyzvednout buď u nás v kanceláři, případně využíváme služeb kurýrních přepravců, aby byl překlad u vás co nejdříve. 

Chci vypracovat cenovou nabídku

5 + 11 =

Kontakt

Jablunkovská 2014/40a, 737 01, Český Těšín
+420 774 290 509
info@vasprekladatel.cz