Jsou obory, u nichž je používaná terminologie a názvosloví naprosto neměnná a jasně daná. Jako příklady si můžeme uvést medicínské či právní texty. Překládaných oborů jsou však stovky a někdy, světe div se, není vše tak jasné, jak se může na první pohled zdát. 

Člověk, který se v daném oboru pohybuje po celou dobu a je s ním v každodenním kontaktu, bere používanou terminologii a názvosloví jako samozřejmost. My jako odborníci na překlad však každý odborný termín zkoumáme, dohledáváme, posuzujeme. Občas je překlad jasný, jindy se nám naskytne více možností, jak text přeložit. A tady je kámen úrazu. Jak se říká „sto lidí, sto chutí“. A to platí i u nás.

Ačkoliv může být výsledný přeložený text jakkoliv kvalitní – a to tedy je! – stává se, že se na nás klienti obrací s prosbou o úpravu dle jejich terminologie. A to je veliká škoda.

Pokud již ve chvíli, kdy zadáváte text na překlad, víte, že je ve vašem oboru „zažitá“ určitá terminologie, na kterou jste zvyklí vy i vaši zákazníci, je více než vhodné nám tuto informaci sdělit. Je nám samozřejmě jasné, že ne vždy je zvykem ve firmě tvořit nějaký terminologický slovníček, protože se terminologie prostě používá běžně. Pokud je však jakákoliv, byť i malá šance, abyste nás upozornili na úskalí vašeho oboru, budeme vám vděční. Budeme vědět, na co se zaměřit, na co se při překladu případně doptat a to je nesmírně důležité.

Naše služby nejsou jen o automatickém překládání přijatých zakázek a textů. Je to o diskusi a vzájemné spolupráci a budeme-li již na začátku vědět, že se máme na něco konkrétního soustředit, výsledek bude perfektní. A na tom nám záleží.