korektury

Korektury samotné v rámci překladů, které realizujeme my, jsou již v ceně překladu a probíhají interně. Máte-li však přeložený text a nejste si jistí jeho správností, rádi vám nabídneme zpracování korektury našimi překladateli.  Vždy si můžete vybrat, zda má být korektura zpracována rodilým mluvčím daného jazyka či překladatelem, jehož mateřský jazyk je český. Korektury rodilým mluvčím doporučujeme ve všech případech, kdy má být překládaný text oficiálně prezentován v zahraničí nebo v momentech, kdy jde překládaný text do tisku.
korektura RODILÝM MLUVČÍM
Našimi rodilými mluvčími – korektory – jsou osoby, jejichž rodným jazykem je cílový jazyk překladu. Disponujeme rodilými mluvčími většiny námi nabízených jazyků: anglického, německého, polského, slovenského, maďarského, rumunského, francouzského, italského, španělského, portugalského, chorvatského, srbského, černohorského, bulharského, vietnamského a čínského.

Účelem korektur rodilým mluvčím je, aby výsledný a prezentovaný text zněl koncovému uživateli naprosto přirozeně. U korektorů-rodilých mluvčích je nesmírně důležitá perfektní znalost jazyka. Ani to však nestačí! Stejně tak je důležité, aby znal dokonale pravopis, měl výborný cit pro skladbu vět a používal správnou terminologii. Korektury rodilým mluvčím doporučujeme vždy, má-li být překládaný text prezentován v zahraničí důležitým obchodním partnerům nebo má-li být předmětem dalšího jednání. Stejně tak je důležitá korektura rodilým mluvčím v případě, kdy se jedná o podklady k dalšímu tisku či publikování. Je nesmírně důležité si uvědomit, že i sebemenší chybička může působit neprofesionálně a vrhat na vás špatné světlo. Stylistické či gramatické chyby mohou způsobit ztrátu případného zákazníka. Rodilý mluvčí tak z textu odstraní  všechny nedostatky, text bude v cílovém jazyce působit naprosto přirozeně, srozumitelně a čtivě a otevře vám cestu k zahraničním zákazníkům. Zašlete nám podklady ke korektuře a my vám velice rádi obratem sdělíme, zda je text na patřičné úrovni, jaký bude termín dodání hotové korektury a jaké budou náklady za zpracování.

korektura STYLISTICKÁ, GRAMATICKÁ
Stylistická a gramatická korektura zahrnuje základní kontrolu a opravu textu z hlediska gramatické správnosti a stylistické vhodnosti.

Proč je korektura tak důležitá?

Pravopisné a gramatické chyby snižují důvěryhodnost textu a stylistické chyby nepřímo odvádějí pozornost od prezentovaného obsahu. Jazyková úroveň textu má bezprostřední vliv na způsob, jakým text působí na koncové uživatele. V naší nabídce naleznete jak stylistické a gramatické korektury ve všech námi nabízených jazycích, tak i korektury českého jazyka, která je samozřejmě neméně důležitá (mezi často korigované texty patří obsahy webových stránek, pozvánky, dokumenty, materiály určené k publikaci všeho druhu).  Chcete-li si být svými texty skutečně jistí, zašlete nám je! Obratem vám navrhneme termín a celkové náklady za provedenou korekci.

STUDENTI mají u nás dveře otevřené

Čeká vás odevzdání seminární, bakalářské, magisterské, disertační nebo jiné studentské práce? Moc dobře víme, že každý vyniká v něčem jiném. Někdo ve fyzice, matematice nebo chemii. Naší specializací jsou jazyky! Kontaktujte nás, velice rádi vám nabídneme pomocnou ruku a váš text dovedeme k dokonalosti. Studentům poskytujeme výrazné slevy.

korektura PŘEDTISKOVÁ
Služba předtiskové korektury se doporučuje u textů, které jsou určené k publikování nebo tisku. Předtisková korektura obsahuje podrobnou kontrolu textu po jeho grafickém zpracování. Mnohdy se překládá ve strojově nebo ručně převedených souborech, kde nebyly pro překlad k dispozici zdrojové grafické dokumenty.

Korektura se týká především různých typografických chyb: rozdělení slov na konci řádků, zalomení textu, špatně vložené obrázky, diakritická znaménka, nesprávně použité znaky, apod.

Předtiskovou korekturu je možné u nás objednat i v případě, že jste si překlad nechávali zpracovat u jiné agentury nebo jste jej jednoduše zpracovávali sami. V takovém případě vám samozřejmě nabídneme také provedení korektury rodilým mluvčím. Pokud se rozhodnete a svěříte nám zpracování celé zakázky, počínaje od překladu až po předtiskovou korekturu, u rozsáhlejších projektů zpravidla poskytujeme provedení předtiskové korektury zdarma.Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi vám obratem sdělíme časovou i finanční náročnost zpracování.

Chci vypracovat cenovou nabídku

13 + 8 =

VášPřekladatel.cz

Novinky

Překladatel versus agentura – koho oslovit?

Pokud jste někdy potřebovali nějaký překlad, asi to dobře znáte. V momentě, kdy zadáte do vyhledávače slovo "překladatel", vyřítí se na vás stovky nejrůznějších nabídek, živnostníků i agentur. Všichni slibují ty nejlepší služby, jak si tedy vybrat správné řešení? V...

Stylistika je věda – část I.

Jednou ze zásad překladatelského řemesla je dokonale znát svůj rodný jazyk. Že to není samozřejmost, je bohužel na první pohled patrné nejen z překladů, ale i z různých novinových článků a webových stránek, u kterých stylistika jen pláče. A přitom je vedle...

Terminologie a její důležitost v překladu

Jsou obory, u nichž je používaná terminologie a názvosloví naprosto neměnná a jasně daná. Jako příklady si můžeme uvést medicínské či právní texty. Překládaných oborů jsou však stovky a někdy, světe div se, není vše tak jasné, jak se může na první pohled zdát. ...

Výhoda našich zkušebních překladů a proč se jich nebát.

Stejně jako je tomu u mnohých firem, které nabízí různá softwarová či jiná řešení na zkoušku, i my se snažíme jít touto cestou. Naprosto chápeme tu potřebu něco si vyzkoušet, než za to definitivně zaplatíme. A proč také ne?My se toho nebojíme. Překladatele pro...

CAT nástroje – užiteční pomocníci

Kdo to s překládáním myslí vážně, dříve či později se poohlédne po nějakém CAT nástroji, užitečném pomocníkovi, který usnadňuje překládání, šetří čas, napomáhá terminologické konzistentnosti překladu a tvoří překladovou paměť. O jejich užitečnosti...

Jablunkovská 853/46, 737 01, Český Těšín

+420 774 290 509

ahoj@vasprekladatel.cz

Newsletter