Stejně jako je tomu u mnohých firem, které nabízí různá softwarová či jiná řešení na zkoušku, i my se snažíme jít touto cestou. Naprosto chápeme tu potřebu něco si vyzkoušet, než za to definitivně zaplatíme. A proč také ne?My se toho nebojíme. Překladatele pro jednotlivé zákazníky vždy pečlivě vybíráme a to rozhodně ne na základě toho, kdo má zrovna volnou kapacitu, jak tomu bývá u mnohých jiných překladatelských agentur. My vybíráme překladatele zejména na základě toho, o jaký druh textu se jedná, jaké je odbornostiobtížnosti či jaké problematiky se týká. U nás se nedočkáte toho, že bychom překlad právního textu zadali historikovi.

A právě i toto je výhoda zkušebních překladů. Uvidíte práci vybraného překladatele na vlastní oči, vše černé na bílém. Můžeme své překladatele vychvalovat třeba až do nebes, ale co je psáno, to je dáno.

Každý text je něčím specifický a je nutné zvážit, jakému překladateli bude přiřazen. Vybraný překladatel se s textem seznámí, vyhotoví nám zkušební překlad, který vám ihned zašleme k posouzení, a vy sami budete moci rozhodnout, zda jste s jeho prací spokojeni či nikoliv.

Věříme, že k tomu, abyste poznali, zda je text kvalitní, není nutno překládat deset stran. Upřednostňujeme zpracování zkušebního překladu v délce maximálně dvou normostran. Majitelka agentury dodává: „Mnohdy nám postačí i čtyři věty k tomu, abychom poznali, zda má překládající cit pro danou problematiku či nikoliv. Překladatel, který vyniká v překladech právnických textů, bude jen horko těžko bojovat s texty o krásách české krajiny. A to je na textu hned znát“.   

Nebojte se tedy zasílat své texty k nezávazné kalkulaci a bezplatnému zpracování zkušebního překladu. Ověříte si tak, že si zaplatíte službu, se kterou budete spokojeni.